Nakekela verzorgingscentrum

Nakekela is een christelijk verzorgingscentrum met 20 bedden voor mensen die in kritieke toestand verkeren als gevolg van HIV/AIDS (al dan niet gecombineerd met TBC/kanker).

In dit medisch centrum komen ze, om indien mogelijk, met de juiste verzorging en medicatie weer wat sterker te worden, ofwel om op een menswaardige manier te sterven.  Ook wordt er zorg verleend bij de mensen thuis.

Het streven van Nakekela is om de handen en voeten van Christus te zijn in de gemeenschap. De hoop die Christus alleen kan bieden laten ze zien door woord en daad.

Ze werken samen met de plaatselijke klinieken en het ziekenhuis van KwaMhlanga, ook wordt de samenwerking gezocht met locale kerken.

Nakekela biedt o.a.:

  • Medische zorg door een dokter, verpleegkundige en verzorgenden
  • Verantwoorde maaltijden, erg belangrijk in de behandeling van HIV/AIDS
  • Fysiotherapie
  • Counseling waarbij de Bijbel het uitgangspunt is: emotionele en geestelijke ondersteuning
  • Creatieve therapie
  • Begeleiding in therapietrouw en voorlichting over medicatie
  • Supportgroepen voor patiĆ«nten, ex-patiĆ«nten en hun familieleden, ook voor kinderen
  • Thuiszorg
  • Trainingen/voorlichting voor de gemeenschap

Als Masibambisane ondersteunen we Nakekela incidenteel op projectmatige wijze. Zo hebben we in 2022 voor hen een (2e hands) auto gefinancierd om te voorzien in transport in de gemeenschap.

Website: http://www.nakekela.co.za/

Facebook: Nakekela Christian Community Centre Association

Instagram: nakekelachristian