Nakekela verzorgingscentrum

In het najaar van 2005 ging Nakekela van start, een verzorgingscentrum voor HIV/Aids patiënten. Hier zijn een beperkt aantal bedden beschikbaar voor ernstig ziek mensen die ofwel geen familie meer hebben thuis om voor hen te zorgen, of die te ziek zijn om thuis te kunnen worden verzorgd. In dit medisch centrum komen ze, om indien mogelijk, met de juiste verzorging en medicatie weer wat sterker te worden, ofwel om op een menswaardige manier te sterven. Er wordt samengewerkt met de zusters van de plaatselijke klinieken en het KwaMhlanga hospital.

  • Er is 24u/dag beschikbare zorg voor 7 patiënten in kritieke toestand.
  • Die zorg bestaat uit: maaltijden voorzien, patiënten wassen, wonden verzorgen, pijnbestrijding, emotionele en sociale ondersteuning voor patiënt en familie, vervoer wanneer nodig,…
  • Er is regelmatig een dokter gespecialiseerd in HIV beschikbaar voor infecties en pijnbestrijding.
  • Begeleiding voor patiënt en familie wat betreft de medicatie (ARV-medicatiekuur)
  • Regelmatige huisbezoeken door thuisverzorgers (ten controle van de ARV-medicatie)
  • Voedselpakketten (is erg belangrijk wanneer met ARV-medicatie krijgt)
  • Huisbezoeken van arts in kritieke situaties
  • Ondersteuning wanneer nodig bij organiseren van begrafenis van overleden patiënt

Nakekela heeft voorlopig de mogelijkheid om 50 patiënten ARV-medicatie aan te bieden en te begeleiden. Er nemen op dit moment 22 patiënten aan deel. Om in de toekomst gemakkelijker en sneller HIV-testen en CD4-testen te kunnen doen, is Nakekela druk bezig met netwerken uit te bouwen met de plaatselijke klinieken en hospitals en labo’s. Verder worden er tuinbouwtrainingen gegeven aan patiënten en familie, om later in eigen voedsel te kunnen voorzien.

website: http://www.nakekela.co.za/