Sponsor familie project

Achterblijvende kinderen worden verantwoordelijk voor het huishouden. Masibambisane helpt door deze kind-gezinnen te voorzien van de eerste levensbehoeften, namelijk voedsel en kleding.
Dit stelt hen in staat om de basisschool te voltooien.  Gelukkig kunnen sommige kinderen onderdak krijgen bij familie of buren.
Masibambisane helpt deze pleeggezinnen als zij te arm zijn om de kinderen te verzorgen. Er zijn veel eenoudergezinnen omdat ongehuwde meisjes op jonge leeftijd moeder worden of doordat vaders het gezin verlaten.
Eenoudergezinnen worden tijdelijk geholpen tot men een uitkering van de overheid ontvangt.
Deze ouders worden ook ondersteund bij het aanvragen van deze uitkering. Masibambisane geeft geld voor het basisonderhoud
van al deze gezinnen.