Childvision

ChildVision Academy biedt een drie jaar durende leiderschapscursus aan voor leiders van kindercentra waar weeskinderen en andere kwetsbare kinderen worden opgevangen. Deze kinderen wonen in een van de vele extreem arme gemeenschappen in Zuid-Afrika. In deze uitzichtloze situatie bieden de leiders van kindercentra hoop. Door deze leiders vanuit een holistische mensvisie te trainen, zijn zij niet alleen beter in staat om de kinderen te onderwijzen en te begeleiden maar ook om de gemeenschappen te leren meer zelfredzaam te zijn en minder afhankelijk te worden van hulp van anderen.