Nakekela verzorgingscentrum

In het najaar van 2005 ging Nakekela van start, een verzorgingscentrum voor HIV/Aids patiënten. Hier zijn een beperkt aantal bedden beschikbaar voor ernstig ziek mensen die ofwel geen familie meer hebben thuis om voor hen[…]

Thuiszorg voor HIV/aids patienten

Via thuisbezoeken worden HIV/aidspatiënten geïdentificeerd en begeleid. Ook de verzorgers van deze patiënten –veelal kinderen of familieleden- worden bijgestaan en zo nodig geholpen. Belangrijk is hierbij de voorlichting betreffende medicijngebruik. Het innemen van aidsremmende medicijnen[…]