Childvision

ChildVision Academy biedt een drie jaar durende leiderschapscursus aan voor leiders van kindercentra waar weeskinderen en andere kwetsbare kinderen worden opgevangen. Deze kinderen wonen in een van de vele extreem arme gemeenschappen in Zuid-Afrika. In[…]