Help mee

Giften zijn van harte welkom op

IBAN: NL66 RABO 0366 8016 51

t.n.v. Stichting Masibambisane

De stichting is ANBI-geregistreerd, zodat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.