Noodhulp

We proberen als Masibambisane vooral te kijken naar structurele hulp: mensen helpen om hun leven op de rit te krijgen en zelf te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud.

Een voorwaarde om mensen te helpen is dat ze zelf op één of andere manier zelf verantwoordelijkheid tonen om zichzelf te (leren) helpen.

Er zijn echter situaties die zo schrijnend zijn dat hiervoor even geen ruimte of mogelijkheden zijn en eerst de ergste nood aangepakt moet worden.

In adhoc situaties en als we als stichting daarvoor zelf financiële middelen ter beschikking hebben maken we een afweging om in sommige gevallen noodhulp te verlenen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • Voedselpakketten in uitzichtloze situaties
  • Financiële ondersteuning bij het bouwen van een eenvoudig huis
  • Ondersteuning bij het aanvragen van persoonsdocumenten om ook financiële ‘subsidie’ van de overheid te kunnen krijgen