Stichting Masibambisane wil financiële ondersteuning bieden aan het hulpproject in KwaMlanga, Zuid-Afrika. Het is een christelijke non-profit organisatie die de bevolking van KwaMlanga wil helpen in de strijd tegen AIDS en armoede.

Steun en doneer

Meer over de stichtingNakekela verzorgingscentrum

In het najaar van 2005 ging Nakekela van start, een verzorgingscentrum voor HIV/Aids patiënten. Hier zijn een beperkt aantal bedden beschikbaar voor ernstig ziek mensen die ofwel geen familie meer hebben thuis om voor hen[…]

Thuiszorg voor HIV/aids patienten

Via thuisbezoeken worden HIV/aidspatiënten geïdentificeerd en begeleid. Ook de verzorgers van deze patiënten –veelal kinderen of familieleden- worden bijgestaan en zo nodig geholpen. Belangrijk is hierbij de voorlichting betreffende medicijngebruik. Het innemen van aidsremmende medicijnen[…]