Onze stichting

Masibambisane komt uit het Zulu en betekent: ’Laten we elkaars lasten dragen’, of ook wel ‘Laten we elkaar helpen’.

De stichting Masibambisane is ontstaan in 2004. De oprichters waren allen op een of andere wijze verbonden met het werk aan de Mukhanyo Theological College (MTC) in KwaMhlanga

Rond deze theologische opleiding ontstonden steeds meer hulpprojecten om de bevolking in de omgeving te helpen in hun strijd tegen armoede, maar vooral tegen hiv/aids en de verschrikkelijke gevolgen daarvan voor de gemeenschap.

Om deze hulpprojecten beter te coördineren werd in KwaMhlanga, een dorp in het vroegere thuisland KwaNdebele, de organisatie Masibambisane opgericht.

Stichting Masibambisane Nederland wil dit mooie werk in Zuid-Afrika meer bekendheid geven om op die manier giften van particulieren , verenigingen, kerken en sponsoring door bedrijven deze hulpverlening te ondersteunen en zo mogelijk uit te breiden.