Dagopvangcentra voor wezen en andere kwetsbare kinderen (OVC)

Er zijn momenteel 4 “Day-Care”centra waar zo nodig kinderen vanuit een thuissituatie, (een oudere broer of zuster, familielid of buur verleent daar nog zorg aan de jonge kinderen), 2 x per dag een maaltijd kunnen krijgen. Daarbuiten verzorgen deze centra, trainingen, voorlichting, huiswerkbegeleiding, enz. enz. Zo nodig worden de kinderen ook van een schooluniform voorzien. Ook worden deze “families” bezocht door begeleiders.

 • In het voorjaar van 2004 werd het eerste dagopvancentrum opgericht in Vezubuhle. Er wordt voor ongeveer 100 kinderen gezorgd.
 • In het voorjaar van 2005 volgde het tweede centrum in Phumula, waar nu ook bijna 100 kinderen komen.
 • In het afgelopen jaar zijn er nog 2 centrums bijgekomen, in Sun City en in Thembalethu, waardoor er nu in de 4 centra meer dan 300 kinderen worden geholpen.
 • De kinderen die hier komen zijn ofwel wees, of komen uit een andere moeilijke thuissituatie, en hebben iemand die voor hen zorgt, meestal een oma of oudere zus (caregiver/verzorger). Het is het beste wanneer ze bij hun eigen familie kunnen blijven wonen, maar sommige oma’s zijn al erg oud of hebben heel wat kleinkinderen in huis. De oudste zus/broer is soms nog maar 17 à18 jaar en moet vaak voor 4 à 5 jongere broers en zussen zorgen. Daarom worden deze caregivers/verzorgers ondersteund door de hulp die de kinderen overdag in het centrum kunnen krijgen.
 • Voor de weeskinderen wordt het volgende georganiseerd in de centra:
  • 2 maaltijden per dag voor de schoolgaande kinderen
  • Crêche voor de nog niet schoolgaande kinderen
  • Huiswerkbegeleiding
  • Psycho-sociale ondersteuning
  • Bijbelstudie
  • Sport & spel
  • Muziek & creatieve activiteiten
  • Bibliotheek
  • Medische ondersteuning
  • Tuinbouwtraining
  • Computertraining
  • Supportgroep voor de verzorgenden
  • Inkomensgenererende projecten voor de verzorgers

http://thembalethucommunitycentre.weebly.com/

http://www.nakekela.co.za/